Sản phẩm nổi bật

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Giá: 10.000₫ 15.000₫
Ống hút tre tự nhiên - Bamboo Straws
Ống cắm hoa – Bamboo flower holder

Ống cắm hoa – Bamboo flower holder

Giá: 80.000₫ 100.000₫
Bút bi tre - Bamboo Pen

Bút bi tre - Bamboo Pen

Giá: 25.000₫ 30.000₫
Cốc Tre - Ly tre tự nhiên - Bamboo Cup
Hộp đựng trà bằng tre – Tea Container