Tre-Viet.com Hotline: - +84 909 693 696

Tre-Viet.com Tìm kiếm
Tre-Viet.comTài khoản

Gáo dừa và Gỗ

Gác đũa gỗ dừa - Kê Đũa Thìa Muỗng Đẹp - Chopstick Holder
Bát gáo dừa- Coconut Shell Bowl

Bát gáo dừa- Coconut Shell Bowl

Giá: 19.000₫ 20.000₫
Dĩa oval gỗ dừa - Coconut Wood Oval Plate
Chén gáo dừa thô - Raw Coconut Shell Bowl
Đũa gỗ dừa - Coconut Wooden Chopsticks
Dao gỗ mun - Ebony Wooden Knife

Dao gỗ mun - Ebony Wooden Knife

Giá: 18.000₫ 21.000₫
Nĩa gỗ mun - Ebony Wooden Fork

Nĩa gỗ mun - Ebony Wooden Fork

Giá: 18.000₫ 21.000₫
Muỗng gỗ mun - Ebony Wooden Spoon

Muỗng gỗ mun - Ebony Wooden Spoon

Giá: 18.000₫ 21.000₫