Tre

Mẹt tre hun khói - Flat Winnowing Basket
Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Giá: 125.000₫ 150.000₫
Ống hút tre tự nhiên - Bamboo Straws
Ly tre có tay cầm - Bamboo cup with handle
Khay tre đựng đồ ăn – Ống tre đựng sushi
Ống cắm hoa – Bamboo flower holder

Ống cắm hoa – Bamboo flower holder

Giá: 80.000₫ 100.000₫
Bình giữ nhiệt vỏ tre 5 đốt - Bamboo Thermos Flask
Bút bi tre - Bamboo Pen

Bút bi tre - Bamboo Pen

Giá: 25.000₫ 30.000₫
Bình giữ nhiệt bằng tre - Bamboo Thermos Flask 500ml
Cốc Tre - Ly tre tự nhiên - Bamboo Cup
Hộp đựng trà bằng tre – Tea Container