Tất cả sản phẩm

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Giá: 10.000₫ 15.000₫
Lót mây - Rattan Placemat

Lót mây - Rattan Placemat

Giá: 15.000₫ 180.000₫
Bộ ống hút và muỗng nĩa gỗ Thái
Bát gáo dừa- Coconut Shell Bowl
Thanh lý - Tô Chén Dĩa gỗ dừa khắc sẵn logo
Thanh lý - Muỗng nĩa  dao khắc sẵn logo
Thanh lý - Ly tre khắc sẵn logo
Bộ quà tặng bình giữ nhiệt và ly tre - Bamboo Gift Set
Bộ quà tặng 2 bình giữ nhiệt - Bamboo Flask Set
Bộ hộp trà làm quà tặng - Bamboo gift set