Sản phẩm gợi ý

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Nui vàng Erci (Lúa Sớm)

Giá: 10.000₫ 15.000₫
Bộ lót ly mây - Rattan Coasters Set

Bộ lót ly mây - Rattan Coasters Set

Giá: 160.000₫ 180.000₫
Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Giá: 125.000₫ 150.000₫
Bình giữ nhiệt vỏ tre 5 đốt - Bamboo Thermos Flask
Bút bi tre - Bamboo Pen

Bút bi tre - Bamboo Pen

Giá: 25.000₫ 30.000₫
Cốc Tre - Ly tre tự nhiên - Bamboo Cup
Hộp đựng trà bằng tre – Tea Container
Thảm lục bình trang trí – Water Hyacinth Carpet
Ống hút tinh bột gạo - Flour Straws

Ống hút tinh bột gạo - Flour Straws

Giá: 60.000₫ 70.000₫