Tre-Viet.com Hotline: - +84 909 693 696

Tre-Viet.com Tìm kiếm
Tre-Viet.comTài khoản

Tre

Mẹt tre tầng đựng đồ ăn trang trí
Mẹt tre hun khói - Flat Winnowing Basket
Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Ống tre đựng đũa tăm - Bamboo Holder

Giá: 125.000₫ 150.000₫
Ống hút tre tự nhiên - Bamboo Straws
Ly tre có tay cầm - Bamboo cup with handle
Ống tre cắm hoa – Bamboo flower holder